EUE40E

Systém a správa daní

KOFGarant předmětu: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Záměrem předmětu je rozšíření praktických znalostí studentů v daňové problematice z pohledu práva a povinností daňových subjektů.

Kmenová literatura

1business.center.cz
2www.finance.cz
3www.mfcr.cz
4www.czech.cz
5www.kdpcr.cz
6www.sourceoecd.org
7www.doingbusiness.org

Doporučená Literatura

1Šulcová, M., Moravec, L.: Daňová soustava, elektronická verze skript projekty.czu.cz v aktuálním znění
2Kurz předmětu na Moodle.czu.cz
3Daňové zákony - úplná znění platná v daném roce