ELE25Z

Práce s odborným textem - Němčina C1

KJGarant předmětu: PhDr. Jitka Prachařová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Němčina B2
Popis, cíl a formy výuky:Příprava na složení mezinárodního certifikátu UNICERT III (C1).Obecným cílem výuky je získání jazykové kompetence, která umožní bez problémů komunikovat v cílovém jazyce, rozvíjet schopnost získávat informace ve svém oboru, zveřejňovat vlastní výsledky a navazovat pracovní kontakty v cizojazyčném prostředí.Kromě klasických forem výuky bude rozvíjena práce s internetem a cizojazyčným tiskem. Bude zařazován co možná nejširší výběr druhů textů, které jsou typické pro ekonomickou oblast. Důraz bude kladen především na nácvik čtení a poslechu s porozuměním.

Kmenová literatura

1Höppnerová,V., Matěnová, J., Hlaváčková, Z. 2004: Obchodujeme německy, Ekopress
2Lévy-Hillerich, D., Krajewska-Markiewicz, R., 2004: Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten. leben, Fraus.
3Eismann, V., 2004: Wirtschaftskommunikation Deutsch 1,2, Langenscheidt
4Markt, Materialien aus der Presse, Goethe-Institut Inter Nationes, München

Doporučená Literatura

1Höppnerová,V., Matěnová, J., Hlaváčková, Z., 2004: Obchodujeme německy, Ekopress.
2Höppnerová,V., Kernerová, J.,2004: Němčina v hospodářství, Ekopress
3Markt, Materialien aus der Presse, Goethe-Institut Inter Nationes, München
4Eismann, V., 2004: Wirtschaftskommunikation Deutsch 1,2, Langenscheidt
5Lévy-Hillerich, D., Krajewska-Markiewicz, R., 2004: Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten. leben, Fraus.