EEEN2Z

Evropská integrace s německou terminologií

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:němčina, úroveň 3
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty základním vědomostem o evropském integračním procesu. Pozornost je věnována historickým souvislostem, evropským institucím, jejich funkcím a základní charakteristice jednotlivých oblastí integračního procesu. Výuka je realizována v německém jazyce a má tudíž rovněž za cíl naučit studenty základní terminologii používané v současném integračním procesu. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů, předpokládá rovněž hostování zahraničních profesorů.

Kmenová literatura

1Fiala, P., Pitrová, M.: Evropská unie, CDK, Brno, 2003
2Pfetsch, F. R.: Die Europäische Union, Wilhem Fink Verlag, München, 2005
3Gruner, W. D., Woyke, W.: Europa-Lexikon, C. H. Beck, München 2004
4Schley, N., Busse, S., Brökelmann, S.: Handbuch Europa, Knaur Taschenbuch Verlag, München, 2004
5Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z, Monatex, Ostrava, 2001

Doporučená Literatura

1Tomšík K.: Europäische integration (elektronická skripta)
2Tomšík, K.: Evropská integrace a environmentální ekonomika, ČZU Praha, 200