EPE29E

Základy dokumentárních technik

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cyklus je rozdělen do dvou linií.

První historicko-teoretická linie je zaměřena na prezentaci autorských tvůrčích projevů v historii filmového dokumentarismu. V osmi čtyřhodinových lektorských blocích budou studenti seznámeni se základními díly historie filmového dokumentu, a to jak v české, tak světové kinematografii. Doplňkovou součástí kurzu bude i prezentace rozhlasové tvorby.

Druhá část kurzu je teoreticko-praktická a je určena zájemcům o současný dokumentární film a proměny jeho filmového jazyka. Závěrečnou prací bude krátký film, který během této části kurzu vznikne. Studenti budou seznámeni se základy práce s digitální kamerou, základními metodami nahrávání zvuku a se základy střihu a dramaturgie. Budeme se věnovat procesu vzniku dokumentárního filmu od fáze námětu, přes různé přístupy k natáčení až po výslednou postprodukci. Cílem by mělo být bližší pochopení metod dokumentárního filmu a možností jejich praktického využití, včetně uvědomění si jejich limitů.
Pozn.: studenti, kteří se do této části kurzu přihlásí, by měli mít k dispozici alespoň pro první dvě přednášky fotoaparát s kvalitnějším objektivem s proměnnou ohniskovou vzdáleností (běžnou „zrcadlovku“), nezáleží na tom, zda jde o digitální nebo klasický fotoaparát.

Kmenová literatura

1Barsam M. Richard: Non-fiction film. Indiana University Press, Bloomington 1992.
2Plazewski Jerzy: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.
3Deleuze Gilles: Obraz-pohyb. NFA, Praha 2000.
4Baran Alexander: Předpoklady fotografie nebo Prolegomena. AMU, Praha 2000.
5Jiřík Vlastimil: Kinematografický obraz I. a II. AMU, Praha 1994.
6Bláha Ivo: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2004.
7Sergej Ejzenštejn: Kamerou, tužkou a perem. Orbis, Praha 1961.
8Kučera Jan: Střihová skladba ve filmu a televizi. AMU, Praha 2002.
9Valušiak Josef: Základy střihové skladby. AMU, Praha 2005.

Doporučená Literatura

1Gauthier Guy: Dokumentární film jiná kinematografie
2Navrátil Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70. let čs. Dokumentárního filmu
3Herfurt Ivan: Zlatý fond světové kinematografie