DEZEA2Y

Odborný čínský jazyk B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Čínština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání čínského jazyka se zvláštním zřetelem na odborný jazyk, a to zejména na práci s odbornými texty. Student má dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru - porozumění textu, překlad textu pro třetí osoby, reprodukce a výklad textu. Dále má student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru.

Kmenová literatura

1Business Chinese. 2005. Chinese University Press
2Advanced Business Chinese: Economy and Commerce in a Changing China and the Changing World. Fangyuan Yuan. 2003. Yale University Press
3English-Chinese Chinese-English Dictionary of International Business. 2002. Shanghai Jiao Tong University Press

Doporučená Literatura

1Učebnice čínštiny pro středně pokročilé
2Odborné texty obecné - určí vyučující podle zaměření doktorandů
3Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí vyučující čínštiny
4Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let
5Odborné překladové slovníky