EJL09Z

Obchodní právo - AE/KI/KPU

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Popis
Předmět zahrnuje vybrané problémy z právní úpravy obchodních společností a obchodních závazkových vztahů. Cílem je získání základní orientace v obchodněprávních pojmech a vybraných obchodněprávních vztazích. Výuka se uskutečňuje přednáškách. Doplňující materiály jsou studentům předávány elektronicky.

Kmenová literatura

1Śvarc Z. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2005 , ISBN 80-86898-51-2

Doporučená Literatura

1Śvarc Z. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2005 , ISBN 80-86898-51-2