VCV81E

Řízená pedagogická praxe- druhý předmět

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: ústní a praktická
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Řízená pedagogická praxe probíhá pod vedením pedagogického pracovníka IVP a student je na škole přímo veden tzv. cvičným učitelem, který je stejného odborného zaměření jako student. Na cvičných školách získají studenti potřebné dovednosti a zkušenosti z výchovné a vyučovací činnosti. Seznamují se s řízením školy, s plánování a organizací a kontrolou školské práce. Během třítýdenní pedagogické praxe na cvičné škole absolvuje student podle metodických pokynů pro pedagogickou praxi předepsaný počet náslechů, absolvuje minimálně předepsaný počet pedagogických výstupů ve druhém odborném předmětu. Na závěr řízené pedagogické praxe se uskuteční závěrečný pedagogický výstup jako komisionální zkouška, která bude hodnocena jako součást státní bakalářské zkoušky.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura