VCV79E

Řízená pedagogická praxe- hlavní předmět

KCVPSGarant předmětu: Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 60
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní a praktická
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Řízená pedagogická praxe na cvičných středních odborných školách je nedílnou součástí studia bakalářského studijního programu "učitelství odborných předmětů". Během třítýdenní pedagogické praxe absolvuje student v hlavním odborném předmětu (podle specializace) předepsaný počet individuálních náslechů a vyučovacích výstupů. Práci studenta řídí cvičný učitel, který kontroluje jeho připravenost na vyučování a po výuce s ním podrobně analyzuje a zhodnotí vyučovací jednotku. Na závěr řízené pedagogické praxe se uskuteční závěrečný výstup z hlavního předmětu. Závěrečný výstup posoudí komise a hodnocení je součástí státní bakalářské zkoušky.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura