VCV84E

Didaktika odborných předmětů (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Jiří Husa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s výukou teoretických odborných předmětů a nalézt didaktické vazby mezi praktickým vyučováním a teoretickým vyučováním. Výuka předmětu rozšíří pedagogickou přípravu posluchačů v oblasti didaktických aplikací. Studenti se naučí racionálnímu používání vyučovacích metod a forem s využitím klasických i moderních didaktických prostředků. Získají dovednosti při projektování modelů řízení výuky ve vazbě na standardy středoškolského odborného vzdělávání a na rámcové vzdělávací programy. Získají komunikační a obecně pedagogické dovednosti v oblasti řízení vyučovacího procesu.
Studenti získají přehled v didaktice odborných předmětů podle zaměření.

Kmenová literatura

1SLAVÍK, M., MILLER, I.: Oborová didaktika. Praha: ČZU, 2004. ISBN 80-213-1145-2.
2SKALKOVÁ , J.: Obecná didaktika, Praha: ISV 1999. ISBN 80-85866-33-1

Doporučená Literatura

1SLAVÍK, M., MILLER, I.: Oborová didaktika. Praha: ČZU, 2004. ISBN 80-213-1145-2.