ELE19Z

Přípravný seminář na mezinárodní certifikát

KJGarant předmětu: Mgr. Michaela Peroutková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu před komisí
Předpoklady:němčina B2
Popis, cíl a formy výuky:Příprava na složení mezinárodního certifikátu UNIcert III (C1).
Kurz je zaměřen na prohloubení a rozšíření jazykových znalostí v oblasti lexikální, stylistické a gramatické ve všech jazykových dovednostech (poslech, čtení, psaní, mluvení). Nezbytnou součástí kurzu je osvojování si sociokulturních a interkulturních aspektů v jazykovém projevu. Výstupem kurzu je samostatná písemná práce (10-12 stran), kterou studenti prezentují při zkoušce UNIcert III.

Kmenová literatura

1Becker, Norbert, Jörg Braunert, 2001: Dialog Beruf 3. Max Hueber Verlag
2Schumann, Johannes, 1995: Mittelstufe Deutsch. Plzen: Fraus
3Fearns, Anneliese, Lévy-Hillerich, Dorothea, 2009: Kommunikation in der Wirtschaft. Berlin: Cornelsen Verlag

Doporučená Literatura

1Becker, Norbert, Jörg Braunert, 2001: Dialog Beruf 3. Max Hueber Verlag
2Schumann, Johannes, 1995: Mittelstufe Deutsch. Plzen: Fraus
3Fearns, Anneliese, Lévy-Hillerich, Dorothea, 2009: Kommunikation in der Wirtschaft. Berlin: Cornelsen Verlag