VCV82E

Didaktika praktického vyučování III (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Ing. Emil Kříž, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 15
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:seminární práce, zápočet
Popis, cíl a formy výuky: Cílem předmětu je vést studenty k získání kompetencí nutných pro praktickou výuku ve studovanému oboru. Získat přehled o organizaci praktického vyučování na středních odborných školách a středních odborných učilištích, stanovit si konkrétní cíle praktických vyučovacích jednotek a při realizaci těchto cílů zvolit a použít vhodné vyučovací metody. Posluchači se rovněž seznámí se základními kategoriemi a pojmy didaktiky praktického vyučování, se základními pedagogickými dokumenty. Obsahem bude i hodnocení a klasifikace v praktických vyučovacích jednotkách, typy a varianty učebních dnů. Studentům budou poskytnuty i aktuální informace o současné situaci a stavu pracovišť pro praktické vyučování, možnostech spolupráce s podniky a hledání nových zdrojů pro zlepšení vybavenosti těchto pracovišť. Hlavní formou výuky jsou přednášky v prezenčním studiu, konzultace kombinovaném studiu, semináře a samostatná praktická činnost na cvičných středních odborných školách popřípadě středních odborných učilištích a podle pokynů pedagoga samostatná studijní činnost s využitím ICT.

Kmenová literatura

1CÍSAŘ, V., A KOL.: Didaktika zemědělských předmětů. Skripta VŠZ Praha, H+H, Jinočany, 1993.
2KUCHTÍK, F., A KOL.: Praxe - učebnice pro střední zemědělské a odborné školy, CREDIT,2 001
3KŘÍŽ, E,: Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU,2005

Doporučená Literatura

1KŘÍŽ, E,: Studijní opory pro distanční studium - elektronická studijní opora, 2003
2KŘÍŽ, E,: Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU,2005