VPV106Z

Sociální pedagogika (UPV)

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 5
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu sociální pedagogika je vysvětlit základní metody pedagogické podpory dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením a seznámit studenty se způsoby, jak podporovat sociální soudržnost ve skupině a společnosti.

Kmenová literatura

1HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007
2VESELÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.

Doporučená Literatura

1HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007
2VESELÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.