EREE5E

Strategický management PaA KS

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy řízení, Marketing, Rozvoj venkovského podnikání
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si základních principů strategie regionálního rozvoje a metod zpracování rozvojových projektů. Získání znalostí o struktuře veřejné správy a související legislativě.
Přednášky, semináře, skupinové práce s presentací výsledků, individuální projekty a exkurse.
Předmět seznamuje studenty s tvorbou a realizací jednotlivých typů strategii, v návaznosti na charakteristické znaky regiónů a základní faktory jejich rozvoje. Dále je seznámí s funkcí veřejné správy při rozvoji regiónů.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I.: Strategické řízení, PEF ČZU, 2003
2Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení, C. H. Beck, 2002
3Konečný, M.: Inovační centra, VŠB, Ostrava, 2001
4Kessler, A.: Unternemhmensgründungen in europäischen Transformationsländern, EulVerlag, Köln, 2003
5Šmída, F.: Strategie v podnikové praxi, Professional Publishing, Praha, 2003
6Lednický, V.: Tvorba strategie územního celku, VŠB, Ostrava, 2003
7Bea, F., Hass, J.: Strategisches Management, Lucius und Lucius, Stuttgart, 2001
8Kohlöffel, K.: Strategisches Management, Hanser, München, 2000
9Perlín, R.: Strategický plán mikroregionu, Kolínec, AgAkcent, 2002
10Skokan, K.: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji, Ostrava, Repronis, 2004
11Sborníky: Akturální otázky rozvoje regionů, ČZU 2001, 2002, 2003
12Kolektiv: Některé otázky strategického plánování ve městech a regionech, Univerzita Pardubice, 2001

Doporučená Literatura

1Hron J., Tichá I.: Strategické řízení, PEF ČZU, 2003.
2Keřkovský M., Vykypěl O.: Strategické řízení, Praha, C. H. Beck, 2002.
3Šmída, F.: Strategie v podnikové praxi, Praha, Professional Publishing, 2003.
4Sborníky: Aktuální otázky rozvoje regionů, ČZU, 2001, 2002, 2003
5Lednický, V.: Tvorba strategie územního celku, Ostrava, VŠB, 2003