EHA01E

Historie zemědělství

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:všeobecný přehled (dějiny, sociologie, politologie, filosofie)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je představit zemědělské aktivity lidí různých kulturních okruhů a civilizací. Představit zemědělce jako tvůrce svébytných přístupů ke světu každodennosti, ke společnosti a k přírodě. Objevování vynalézavého důvtipu předků v hodnotách tradice lze chápat jako inspiraci pro současné podoby zemědělství v duchu zásad trvale udržitelného života.

Kmenová literatura

1Kubačák, Ant.: Dějiny zemědělství v českých zemích. Vydavatelství CREDIT, Praha 1992.
2Lapka, M., Gottlieb, M.: Rolník a krajina. Sociologické nakladatelství, Praha 2000.
3Loudil, L.: Vývoj živočišné výroby v letech 1900-1945. Prameny a studie zemědělského muzea, sv. 25, Praha 1982.
4Šouša, J.: K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19.-20. století. UK, Praha.

Doporučená Literatura

1Kubačák, Ant.: Dějiny zemědělství v českých zemích. Vydavatelství CREDIT, Praha 1992.
2Lapka, M., Gottlieb, M.: Rolník a krajina. Sociologické nakladatelství, Praha 2000.
3Loudil, L.: Vývoj živočišné výroby v letech 1900-1945. Prameny a studie zemědělského muzea, sv. 25, Praha 1982.
4Šouša, J.: K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19.-20. století. UK, Praha.