ERL06Z

Personální řízení - LF DREV

KRGarant předmětu: Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Organizace a řízení
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení s problematikou personálního řízení po stránce teoretické a postupné získávání praktických poznatků a zkušeností. Seznámení se základními personálními činnostmi podnikatelských subjektů ve vzájemné vazbě s trhem práce. Výuka je zaměřena na rozvoj znalostí studentů formou přednášek a cvičení s využitím příkladů z praxe. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu na vybrané téma.

Kmenová literatura

1Horalíková, M. : Personální řízení, PEF ČZU Praha, 1998
2Horalíková, M., Brabencová, H. : Personální řízení (vybrané otázky), PEF ČZU Praha, 2000
3Armstrong, M. : Personální management. GRADA, Praha 1999
4Koubek, J. : ABC praktické personalistiky. LINDE, Praha 2000
5Stýblo, J. : Personální management. GRADA, Praha 1993

Doporučená Literatura

1Horalíková, M. : Personální řízení, PEF ČZU Praha, 1998
2Horalíková, M., Brabencová, H. : Personální řízení (vybrané otázky), PEF ČZU Praha, 2000
3Armstrong, M. : Personální management. GRADA, Praha 1999
4Koubek, J. : ABC praktické personalistiky. LINDE, Praha 2000
5Stýblo, J. : Personální management. GRADA, Praha 1993