DEZEA5Y

Odborný jazyk německý

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání německého jazyka se zvláštním zřetelem na odborný jazyk, a to zejména na práci s odbornými texty. Student má dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru - porozumění textu, překlad textu pro třetí osoby, reprodukce/výklad textu. Dále má student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru. Ve 2. semestru pracují doktorandi s vlastní odbornou literaturou a konzultují s vyučujícím individuálně. Ke ZK odevzdávají esej v rozsahu 2 NS o své disertaci, popř. o jejím projektu.

Kmenová literatura

1Odborné texty obecné - dodá vyučující
2Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog němčiny
3Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.
4Učebnice NJ od středně pokročilých výše - určí vyučující podle celkové úrovně

Doporučená Literatura

1Odborné texty obecné - dodá vyučující
2Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog němčiny
3Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.
4Učebnice NJ od středně pokročilých výše - určí vyučující podle celkové úrovně