AZA20E

Základy ekologické produkce ovoce

KZGarant předmětu: doc. Ing. Josef Sus, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s pěstováním ovocných rostlin a stolních odrůd révy vinné ve vztahu k ekologickému systému produkce, s důrazem na biologické aspekty, původ a význam jednotlivých druhů. Vzbudit zájem o složitou problematiku, naučit základům tvarování a řezu s ohledem na potřebu „zklidněného“ růstu stromů, s cílem vytvářet podmínky pro dosažení stabilních výnosů kvalitního a nutričně plnohodnotného ovoce.


Kmenová literatura

1Bischof, H. - Sus, J.(2003): Řez ovocných stromů a keřů. Ottovo nakladatelství, divize Cesty, Praha, 184 stran. ISBN 80-7181-821-6
2Häseli,A. , Weibel,F. Daniel,C.Schmid,A.Tamm,L.Wyss,E. (2005): Pflanzenschutz im Biokernobstanbau. Forschunsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) Frick, 32 s. ISBN 3-906081-62-1
3Hluchý,M.,Ackermann,P.,Zacharda,M.,Bagar,M.,Jetmarová,E.,Vanek,G.(1997):Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné.Biocont , s.r.o. Brno ISBN 80-901874-2-1
4Kolektiv (2007): Ekologické zemědělství. Sborník z konference. ČZU v Praze, 214 s. ISBN 978-80-213-1611-9
5Kraus, V., Hubáček, V., Ackermann, P. (2000). Rukověť vinaře. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 262 s. ISBN 80-209-0327-5
6Smidt, A. (2001): Biologischer Erdbeeranbau. Forschunsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Frick, 20 s.
7Sus, J. a kol.: Ovoce slovem i obrazem. Vydavatelství GORA Bratislava ve spolupráci s VŠZ Praha, 80 stran.
8Sus, J. (1999): Řez ovocných dřevin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 32 stran.
9Sus, J. a kol.(2000): Obrazový atlas jádrovin. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 104 stran.
10Sus, J. (2001): 365 dnů s ovocem. Nové rady pro pěstitele. Vydavatelství Víkend, Praha, 112 stran.
11Sus, J., Blažek, J. (2002): Obrazový atlas peckovin 1. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 84 stran.
12Sus, J. a kol. (2003): Obrazový atlas peckovin 2. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 98 stran.
13Šarapatka B. a Urban J. a kol. (2006): Ekologické zemědělství v praxi. PRO-BIO, Šumperk, ISBN: Z978-80-903583-0-0
14Urban,J.Šarapatka,B.a kol.(2003:)Ekologické zemědělství:Učebnice pro školy i praxi,díl-Zákl.ekolog.zemědělství,agroenvironment. aspekty a pěst.rostlin.MŽ,Praha ISBN 80-7212-274-6
15Sedlo, J. (1994): Ekologické vinohradnictví. Praha, Mze, 185 s.

Doporučená Literatura

1Bischof, H. - Sus, J.(2003): Řez ovocných stromů a keřů. Ottovo nakladatelství, divize Cesty, Praha, 184 stran. ISBN 80-7181-821-6
2Hričovský, I. – Řezníček, V. - Sus, J. (2003): Jabloně a hrušně, kdouloně, mišpule – Praktický rádce. Vydavatelstvo Príroda, Bratislava, 104 strany. ISBN 80-07-11223-5 (30 %)
3Blažek J.a kol. (1998): Ovocnictví. ČZS, nakladatelství Květ, Praha, 384 s. ISBN 80-85362-33-3
4Kolektiv (2007): Ekologické zemědělství. Sborník z konference. ČZU v Praze, 214 s. ISBN 978-80-213-1611-9
5Kraus, V., Hubáček, V., Ackermann, P. (2000). Rukověť vinaře. ČZS, Nakladatelství Květ, Praha, 262 s. ISBN 80-209-0327-5
6Šarapatka B., Urban J. a kol. (2006). Ekologické zemědělství v praxi. PRO-BIO, Šumperk, ISBN: Z978-80-903583-0-0
7Urban,J.Šarapatka,B.a kol.(2003:)Ekologické zemědělství:Učebnice pro školy i praxi,díl-Zákl.ekolog.zemědělství,agroenvironment. aspekty a pěst.rostlin.MŽ,Praha ISBN 80-7212-274-6