EUA03E

Trade and Commerce

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:economy theory, English language
Popis, cíl a formy výuky:The course is intended to basic elements and process in interior and foreign trade, readiness of enterprises to push merchandise to international markets and consumer behaviour at domestic and international context as well.

Kmenová literatura

1Dynda, A., Dyndová, E., Česko anglický obchodní poradce, Pragoeduca, 2004
2Janatka, F., Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nim, Praha, Aspi Publishing, 2001
3Kaftan, M., Modern Business English, LEDA, Praha, 2001
4Kachlíková, H., Angličtina pro zahraniční obchod, Exim, Praha, 2005
5Jeníček, V.: Foreign Trade and Development Economics, CZU, Institut of Tropics and Subtropics, 978-80-213-1651-5

Doporučená Literatura

1Hermann, A.H., International Trade Terms, Radix s.r.o., Praha, 1996
2Hoffman, M., Business Ethics, Mc Graw Hill, 2000
3Kotler, P., Marketing, Management, Prentice Hall, 2002
4Žák, Z. et al: The big encyklopaedia, Linde, Prague, 2000
5Hinkelman, E.,G., Dictionary of International Trade, World Trade Press, 2009
6Hinkelman, E.,G., International trade documentation, World Trade Press, 2008