DEZEA9Y

Odborný jazyk italský

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Italština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání italského jazyka se zvláštním zřetelem na odborný jazyk, a to zejména na práci s odbornými texty. Student má dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru - porozumění textu, překlad textu pro třetí osoby, reprodukce/výklad textu. Dále má student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru.

Kmenová literatura

1Učebnice italského jazyka pro středně pokročilé - určí vyučující podle celkové úrovně
2Odborné texty obecné - dodá vyučující
3Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog italštiny
4Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.

Doporučená Literatura

1Učebnice italského jazyka pro středně pokročilé - určí vyučující podle celkové úrovně
2Odborné texty obecné - dodá vyučující
3Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog italštiny
4Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.