DEZEA10Y

Odborný jazyk český

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Čeština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Zdokonalit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání českého jazyka se zvláštním zřetelem na odborný jazyk. Student má dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru - tj. porozumět textu, reprodukovat obsah textu, napsat rezume. Dále má student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru. Důraz je kladen na gramatické a lexikální kategorie, které patří v odborném stylu k nejfrekventovanějším. Předmět je realizován formou individuálních konzultací, nikoliv cvičení.

Kmenová literatura

1Učebnice českého jazyka pro středně pokročilé - určí vyučující podle celkové úrovně
2Odborné texty obecné - dodá vyučující
3Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog češtiny
4Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.

Doporučená Literatura

1Učebnice českého jazyka pro středně pokročilé - určí vyučující podle celkové úrovně
2Odborné texty obecné - dodá vyučující
3Odborná literatura studijního oboru - doporučí vědecký školitel a schválí pedagog češtiny
4Literatura musí být původní a relevantní ke studovanému oboru, ne starší 10 let.