LDL75Z

Anatomie a fyziologie rostlin

KGFLDGarant předmětu: prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení studentů se základními poznatky o anatomii, morfologii a fyziologických procesech, probíhajících u lesních stromů (fotosyntéza, minerální výživa, vodní provoz, výškový a tloušťkový růst, reprodukční procesy, vliv vnějších faktorů na fyziologické procesy aj.).

Kmenová literatura

1SLAVÍKOVÁ, Z.: Morfologie rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0327-6.
2LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ, V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0563-5.
3PROCHÁZKA, S., et al.: Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0286-2.

Doporučená Literatura

1PROCHÁZKA, S., et al.: Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0286-2.
2LUŠTINEC, J., ŽÁRSKÝ, V.: Úvod do fyziologie vyšších rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0563-5.
3SLAVÍKOVÁ, Z.: Morfologie rostlin. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0327-6.