LDZ03E

Dendrologie AE

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základní orientace v botanické a ekologické problematice.
Popis, cíl a formy výuky:Základní kurz aplikované dendrologie zaměřená na potřeby oboru aplikovaná ekologie. Předmětem kurzu jsou dřeviny na zemí ČR domácí a dřeviny cizí u nás běžněji pěstované (tj. dřeviny introdukované).

Kmenová literatura

1FÉR, F., ALEXANDER, P.: Rozlišovací znaky dřevin. Edice Ekotechnika Iuridica. 2005, 124 s.
2ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P. et al.: Dřeviny České republiky. Matice Lesnická, Písek, 2001, 335 s. ISBN 80-86271-09-9

Doporučená Literatura

1MUSIL, I. et al.: Lesnická dendrologie 1. Jehličnaté dřeviny, ČZU Praha, 2002, 198 s. ISBN 80-213-0992-X
2MUSIL, I. et al: Lesnická dendrologie 4. Návody do cvičení, ČZU Praha, 2002, 148 s. ISBN 80-213-0991-1
3MUSIL, I., MÖLLEROVÁ, J., Listnaté dřeviny. ČZU Praha, 2005, 216 s. ISBN 80-213-1367-6
4ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 1.část Jehličnany. MZLU, Brno, 1995, 97 s. ISBN 80-7157-162-8
5ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 2. část Listnáče I. MZLU, Brno, 1995, 119 s. ISBN 80-7157-169-5
6ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J.: Lesnická dendrologie. 3. část Listnáče II. MZLU, Brno, 1996, 91 s. ISBN 80-7157-236-5