EHE68E

Základy kvalitativního výzkumu HKS

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Sociologie, Antropologie
Popis, cíl a formy výuky: Cílem předmětu je aplikace seznámit studenty se základy kvalitativního přístupu v sociálních vědách. Pozornost bude věnována specifikům venkovského prostoru a sociálním jevům a procesům v něm probíhajícím. Mezi okruhy výzkumného zájmu studentů bude patřit problematika sociální antropologie, sociologie a lokálních společenství. Studenti se naučí základní techniky sběru dat kvalitativního charakteru a jednoduché analytické postupy zpracování dat. Budou vedeni k tomu, aby získaná data byli schopni zaznamenat, třídit a připravovat k analýze a interpretaci. Důležitou součástí kursu je metodika zpracování výsledků a jejich praktické využití pro další výzkumnou činnost i pro řešení konkrétních problémů ve venkovském prostoru.

Kmenová literatura

1Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl I., Praha ‚ČZU PEF, 2003
2Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice 1999.
3Spradley, J.P. Partcipant Observation. New York 1980.
4Silverman, D.: Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Sage, London, 1993
5Glaser, B., Strauss, A.: The discovery of grounded theory. Aldine, Chicago, 1967

Doporučená Literatura

1Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, díl I., Praha ‚ČZU PEF, 2003
2Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice 1999.
3Spradley, J.P. Partcipant Observation. New York 1980.
4Silverman, D.: Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. Sage, London, 1993
5Glaser, B., Strauss, A.: The discovery of grounded theory. Aldine, Chicago, 1967