DENE05Y

Makroekonomie pro doktorandy

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II., III.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky Makroekonomie pro doktorandy je seznámit posluchače s nejnovějšími teoriemi z oblasti makroekonomické teorie a prohloubit jejich znalosti z magisterského kurzu Makroekonomie. Metoda výuky je založena na přednáškách a rozsáhlém samostudiu původních pramenů.

Kmenová literatura

1Blanchard, O.: Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, 2006
2Frenkel, J.A.: A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1976, Vol. 78
3Johnson, H.G.: The Monetary Approach to the Balance of Payments, Journal of International Economics 7, 1977, pp. 251-268
4Mach, M.: Makroekonomie II, Melandrium, 2001
5Mach, M.: Makroekonomie III, Melandrium, 2002
6Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, 1996
7Modigliani, F.: The Monetarist Controversy or, Should We Forsake Stabilization Policies? The American Economic Review, March 1977, Volume 67, No. 2

Doporučená Literatura

1Blanchard, O.: Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, 2006
2Frenkel, J.A.: A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1976, Vol. 78
3Johnson, H.G.: The Monetary Approach to the Balance of Payments, Journal of International Economics 7, 1977, pp. 251-268
4Mach, M.: Makroekonomie II, Melandrium, 2001
5Mach, M.: Makroekonomie III, Melandrium, 2002
6Mankiw, G.N.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, 1996
7Modigliani, F.: The Monetarist Controversy or, Should We Forsake Stabilization Policies? The American Economic Review, March 1977, Volume 67, No. 2