ERA16E

Management and Marketing FPPZ

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:without specification
Popis, cíl a formy výuky:The goal is to gain necessary skills and knowledge to be able to manage different forms of enterprise within agricultural-business, including retail chains. The teaching is based upon lectures and exercises, where students are given practical examples of marketing, marketing research, managing organizations, etc.

Kmenová literatura

1KNOOTZ,H., WEIHRICH,H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management, analýza, plánování, využití, kontrola.Victoria Publishing, a.s. Praha 1991
3Principles of Marketing: Kotler P.; Armstrong G.; Pearson Prentice Hall 2006; ISBN 0-13-146918-5
4Qualitative Marketing Research a Cultural Approach: Moisander J.; Valtonen A.; Sage Publication 2006; ISBN 10 1 4129 0380 7
5Green Marketing Opportunity for Innovation: Ottman J. A.; J Ottman Consulting 1998;
6Nonprofit Marketing: Wymer W. jr.; Knowles P.; Gomes R.; Sage Publication 2006 ISBN 1-4129-0923-6
7ZBOŘIL, K.: Marketingový výzkum.Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998

Doporučená Literatura

1Principles of Marketing: Kotler P.; Armstrong G.; Pearson Prentice Hall 2006; ISBN 0-13-146918-5
2Qualitative Marketing Research a Cultural Approach: Moisander J.; Valtonen A.; Sage Publication 2006; ISBN 10 1 4129 0380 7
3Green Marketing Opportunity for Innovation: Ottman J. A.; J Ottman Consulting 1998;
4Nonprofit Marketing: Wymer W. jr.; Knowles P.; Gomes R.; Sage Publication 2006 ISBN 1-4129-0923-6