ENL72E

Základy obecné ekonomie - LF - DS

KETGarant předmětu: Ing. Růžena Breuerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, typy těchto politik. Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Helísek, J. Makroekonomie. Slaný: Melandrium, 2000.
2Holman, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H. Beck, 1999.
3Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
4Samuelson, P.A. - Nordhaus,W.D. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1995.

Doporučená Literatura

1Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Pavelka, T. MAKROEKONOMIE – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2006.