EJE34E

Základy právních nauk

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty se základy právního řádu ČR. Naučit je orientovat se v právních předpisech

Kmenová literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině
5Ústava ČR

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk
2Občanský zákoník
3Zákoník práce
4Zákon o rodině