ESI03E

Aplikovana statistika - ITS

KSGarant předmětu: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Basic understanding of Matematics
Popis, cíl a formy výuky:This course provides an introduction to the basic ideas of applied statistics. It covers a number of the statistical tools required for the effective use of statistical data in research and practice. Material is illustrated with examples drawn from the more frequently used statistical technoques.

Kmenová literatura

1Svatošová, L., Kába, B.: Statistické metody II
2Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Statistické metody v příkladech

Doporučená Literatura

1Svatošová, L., Kába, B.: Statistické metody II
2Svatošová, L., Kába, B., Prášilová, M.: Statistické metody v příkladech