EJL02E

Právní úprava LI-II LF

KPrGarant předmětu: Mgr. Ivana Hájková

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Předmět navazuje na Základy právních nauk (PÚP I)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími právními předpisy při podnikání a to jak s pohledu soukromoprávního, tak i večřejnoprávního, student po absolvování výuky v tomto předmětu měl nabýt schopnost nalézt a odvodit si praktická východiska s nimiž se v životě při podnikání a praktickém životě může setkat.

Kmenová literatura

1Hendrych a kol.: Správní právo, obecná část C.H. Beck, Praha
2Spirit M. a kol.: Základy práva, VŠE Praha 2003
3Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo I. a II., ASPI Publishing, Praha 2001

Doporučená Literatura

1Spirit M. a kol.: Základy práva, VŠE Praha, 2003
2Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník
3Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb.,
4Zákon 99/1999 Sb., Občanský soudní řád