EJE32E

Veřejné a soukromé právo - VSRR

KPrGarant předmětu: JUDr. Ing. Pavel Pikola, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou veřejného a soukromého práva a vybavit absolventy základními znalostmi z jednotlivých právních odvětví.


Kmenová literatura

1Průvodce úředního správního řízení: Nedorost, Ondruš, Linde Praha 2001
2Kurs obchodního práva I., II., Eliáš, C. H. Beck, Praha 1997
3Občan a vlastnictví v českém právním řádu: Holub, Pokorný, Bičovský, Linde Praha 2002

Doporučená Literatura

1Homolková a kol.: Základy právních nauk, PEF Praha
2Základy práva pro posluchače neprávnických fakult: Janků a kol., C. H. Beck, Praha 2004
3Ústavní systém ČR: Gerlach, Hřebejk, Zoubek, Prospektrum Praha 1999
4Správní řád a související předpisy: Sagit Praha 2007
5Správní právo - obecná část: Hendrych a kol., C. H. Beck 1998
6Správní řád a související předpisy: Sagit Praha 2007
7Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce a Zákon o rodině