EEEE5E

Introduction to Environmental Economics

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:economics of agrarian sector
Popis, cíl a formy výuky:Aim of the subject is providing students with teoretical knowledge of economic approaches in area of sustainable development, pricing of natural sources and their use. Further pieces of knowledge in delimitation of specifics of expert activities in relation to environment of life. On base of theoretical knowledge possible ways and means will be discussed and to secure and maintain the environment of life.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura