EAE43E

Optimalizace v produkčních systémech

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Základní znalosti metod OR/MS, MS Excel
Popis, cíl a formy výuky:Předmět rozšiřuje znalosti metod OR/MS jak z teoretického tak praktického hlediska, zařazuje jednotlivé metody podle jejich uplatnění při modelování produkčních systémů, obsahuje nové typy metod a zaměřuje se i na jejich počítačovou realizaci.

Kmenová literatura

1Stevenson, W. J.: Introduction to Management Science, Irwin, Homewood, 1992
2Stevenson, W. J.: Production/Operations Management, Irwin, Homewood, 1993
3Stadtler, H., Kilger, Ch.: Supply Chain Management and Advanced Planing, Springer, Berlin 2000
4Chase, B.R. Aquilano, N.J.: Production and Operations Management. McGraw-Hill, 1995.
5Nelson, B.L.: Stochastic Modeling. McGraw-Hill 1995.

Doporučená Literatura

1Fiala, P.: Modelování a analýza produkčních systémů, Professional publishing, Praha 2002
2Brožová, H., Houška, M., Šubrt, T.:Modely pro vícekriteriální rozhodování, ČZU Praha, 2003
3Fiala, P: Skupinové rozhodování, VŠE, Praha 1997
4Fiala, P: Modely rozvrhování, VŠE, Praha 1997