EAE96E

Matematické metody v ekonomii a managementu (Jičín)

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:..
Popis, cíl a formy výuky:Základy lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí především jedné proměnné. Teoretický základ ekonomicko-matematických metod užívaných při analýze a optimálním řízení systémů v APK. Ukázky jednoduchých aplikací. Příprava pro další kurzy z oblasti OR/MS.

Kmenová literatura

1ADAMS, R.A.: Calculus. Addison Weslwy Longman, Ltd., 1999.
2BURN,R.P.: Numbres and Functions: Steps into Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
3ANDERSON, D.R., SWEENEY, D.J., WILLIAMS, T.A.: Management Science: Approaches to Decision Making. New York: West Publ., 1994.
4BISSCHOP, J.: AIMMS - Optimization Modeling. Haarlem: Paragon Decision Technology Inc. 2001.
5BONINI, C.P., HAUSMAN, W.H., BIERMAN, H.: Quantitative Analysis for Management. USA: IRWIN Mc Grav, 1997.

Doporučená Literatura

1ZÍSKAL, J., HAVLÍČEK, J.: Ekonomicko-matematické metody. Studijní texty pro DiS. Praha: ČZU v Praze, 2002.
2ZÍSKAL, J., KOSKOVÁ, I.: Cvičení z metod operační analýzy. Praha: ČZU v Praze, 1995.
3NEŠETŘILOVÁ, H., ŠAŘECOVÁ, P.: Matematické metody pro statistiku a operační výzkum. Praha: ČZU, 2002.