EAE03E

Matematika pro ekonomy

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 30
Hodin cvičení/semestr: 30
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Basic mathematics
Popis, cíl a formy výuky:Theoretical explanations and proves given in lectures are followed by calculation practicals. Manual calculation alter with using computers. Continuous study is a must. Home-works and short test often take place.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura