LRL19E

Ekonomika životního prostředí

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy ekonomických teorií
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je pochopení teoretických principů a praktických znalostí o přístupech k řešení dosud konfliktního vztahu mezi ekologickým a ekonomickým reprodukčním procesem. Zařazení předmětu do studijního programu reaguje na formování se nového oboru ekonomické vědy, vyplývající z nutnosti řešit nové, specifické problémy, spojené s péčí o životní prostředí.

Kmenová literatura

1MEADOWSOVÁ, D.H., MEADOWS, D.L., RANDERS, J.: Překročení mezí. Konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Praha 1995
2MOLDAN, B. A KOL.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha 1997
3PEARCE, D.W., TURNER, R.K.: Economics of natural resources and the environment. 1990
4REMTOVÁ, K.: Cesty k čistší produkci a spotřebě. Skripta. Praha 1994
5SMOLÍK, D., HAVELKA, M.: Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Praha 1996
6KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. MZLU v Brně, 2005, ISBN 80-7157-734-0, 257 s.

Doporučená Literatura

1MEADOWSOVÁ, D.H., MEADOWS, D.L., RANDERS, J.: Překročení mezí. Konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Praha 1995
2MOLDAN, B. A KOL.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha 1997
3PEARCE, D.W., TURNER, R.K.: Economics of natural resources and the environment. 1990
4REMTOVÁ, K.: Cesty k čistší produkci a spotřebě. Skripta. Praha 1994
5SMOLÍK, D., HAVELKA, M.: Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Praha 1996
6KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. MZLU v Brně, 2005, ISBN 80-7157-734-0, 257 s.