LRL49Z

Oceňování lesů - terénní cvičení

KLDEGarant předmětu: prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Praktické ocenění lesního majetku. Zjištění vstupních dat, ověření ve skutečnosti a vypracování projektu ocenění.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura