EAE38E

Mathematics for Economists II

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mathematics for Economists I
Popis, cíl a formy výuky:Basic skills in mathematical methods applied in economics, especially in those based on linear models.

Kmenová literatura

1Hadley, G., Kemp, M.C.: Finite Mathematics in Business Calculus, North Holland Publishing Company, 1972
2Hoy, M. et al: Mathematics for Economists, MIT 2001

Doporučená Literatura

1http://orms.czu.cz
2http://home.eunet.cz/berka/o/English/home.htm