ETE77E

ICT pro manažery

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Rozvinout znalosti studentů o nových informačních a komunikačních technologiích a připravit studenta - budoucího manažera - k jejich efektivnímu využívání především z hlediska vlastních manažerských potřeb. Základní formou výuky jsou přednášky řízení cvičení v počítačové laboratoři samostatná práce s osobním počítačem.

Kmenová literatura

1Bergmen, T.P.: The Essentials Guide to Web strategy for Entrepreneurs. Prentice Hall 2002. ISBN 0-13-062111-0
2Musciono Ch., Kennedy B.: HTML a XHTML Computer Press 2000. ISBN 80-7226-407-9
3Niederst, J.: Web design in a nutshell. O Reilly 2005- ISBN 80-7226-407-9
4Zeldam.J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004
5Daconta, M.C., Obrst, L.J., Smith K.T.: The Semantic Web. Wiley Puhlishing, Inc. 2003. ISBN 0-471-43257-1
6Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999.ISBN 80-7226-176-2
7Cats-Baril, W. - Thompson, R: Information Technology and Management. USA, Irvin 1997. 506 s. ISBN 0-256-17618-3
8Gala, L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4

Doporučená Literatura

1Havlíček Z. a kol.: Internetové technologie, PEF ČZU. Praha 2004. ISVN 80-213-1109-6
2Zeldman, J.: Tvorba webů podle standardů XHTML, CSS, DOM a dalších. Computer Press 2004
3Kosiur, D.a kol.: Elektronická komerce. Brno, Computer Press 1998. 258 s. - ISBN 80-7226-097-9
4Gala, L., Pour, J., Toman P.: Podniková informatika. Grada 2006. ISBN 80-247-1278-4
5Donát, J.: E-business pro manažery, Grada Publishing,. 200. ISBN 80-2479-0017
6Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Computer Press 1999. ISBN 80-7226-176-2
7Lacko, L.: Web a databáze. Computer press 2001. ISBN 80-7226-555-5