ETE01E

Algoritmizace

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti v rozsahu předm. Výp. syst. I , II ; Matematika I, II
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy algoritmizace. Programovací jazyk je použit pouze jako prostředek pro testování správnosti navržených algoritmů, není tedy hlavním cílem výuky, proto jsou v rámci předmětu probrány pouze potřebné základy programovacího jazyka.
Forma výuky: přednášky jsou zaměřeny na teoretické a formální základy předmětu. Cvičení probíhají v laboratoři výpočetní techniky.
Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování zadaných prací a testů. Zkouška spočívá v písemném testu a z ústní části.

Kmenová literatura

1Kruse R., Tondo C. L., Leunig B. 1996, Data structures and program design in C, prentice Hall, ISBN 0-13-288366-X
2Darnell, P.E. - Margolis, P: C A Software Engineering Approach. Springer 1996. 50s. - ISBN 0-387-94675-6
3Kukal, J.: Myšlením k algoritmům. Grada 1992.80s. - ISBN 80-85424-47-9
4Richta K., Šaloun P, Programovací jazyk C, ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01890-3
5Weiss M.,A.: Data structures and Algorithm Analysisi in C, Addison Wesley, 1997, ISBN 0-201-49840-5
6Topfer P., Algoritmy a programovací techniky, Prometeus, 1995, ISBN 80-85849-83-6

Doporučená Literatura

1Brechlerová,Čandík,Černý, Veselý, A: Algoritmizace a programování v C, 1. díl. PEF CZU 2006, 265s. - ISBN 80-213-1599-7
2Kukal, J.: Myšlením k algoritmům. Grada 1992.80s. - ISBN 80-85424-47-9