EEE34E

Investice a dlouhodobé financování - INFO

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I a II
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubit a doplnit znalosti o problematice investic jak z hlediska teoretického tak z hlediska praktického, předmět se bude soustředit na mikroekonomickou úroveň. Základní formu výuky tvoří přednášky, semináře a zpracování projektu v návaznosti na téma diplomové práce. Praktická výuka je vedena s využitím vhodného software.

Kmenová literatura

1Blake D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995
2Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing 1998
3Jilek J.:Termínované a opční obchody, Grada Publishing, 1995
4Víšková H.:Technická analýza akcií, HZ Praha, 1997
5Steigauf S.: Jak vydělávat pomocí fondů, Grada Publishing, 2003
6www.czso.cz
7www.pse.cz
8www.akcie.cz
9www.unis.cz
10www.cnb.cz

Doporučená Literatura

1Valach J.:Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 1. část a 2. část, VŠE Praha 1994 a1996
2Žídková D.: Investice a dlouhodobé financování, ČZU, PEF Praha 2003
3Fotr J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, Grada Publishing 1999
4Wawrosz P.: Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit 1999
5Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress 1998