ETE43E

Computer Science

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:English, BSc.
Popis, cíl a formy výuky:The aim of the subject is to provide the students with the basic information on the development and usage of new ICT. The basic form of teaching is lectures, seminars in computer laboratory and independent work with PC. Students create their own individual essays as well as group projects.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura