EJA73A

Správní a pozemkové právo

KPrGarant předmětu: JUDr. Viktor Jansa, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími veřejnoprávními úpravami pro jejich praxi. Ve veřejném právu jde o nejrozsáhlejší oblast správního práva (právo ochrany životního prostředí, stavební, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí). Rovněž se správním řízením a oblastí věcných práv k pozemkům, a to i v souvislosti s implementací evropského práva do právního řádu ČR

Kmenová literatura

1Správní řád
2Polián: Správní právo hmotné
3Nedorost, Ondruš: Průvodce úředníka správním řízením
4Pekárek P., Průchová J.: Pozemkové právo
5Suchánek J.: Nové zemědělské a lesní právo
6Damohorský, Smolek: Zemědělské právo
7Katastr nemovitostí a zeměměřičství, práv. předpisy dle stavu k 10. 11. 2003

Doporučená Literatura

1Homolková J. a kol.: Základy právních nauk
2Pekárek P., Průchová J.: Pozemkové právo
3Suchánek J.: Nové zemědělské a lesní právo
4Polián: Správní právo hmotné
5Správní řád