xxxx -E

Informatika I - LF (BKRAJ)

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Předmět Informatika I. poskytuje a sjednocuje znalosti posluchačů na úroveň, která je nezbytná pro využívání výpočetní techniky, zejména s ohledem na používané technické a programové vybavení ČZU, vybavení jiných vysokých škol u nás i v zahraničí a praxi. Důraz je kladen na uživatelský přístup k vyučované problematice tak, aby bylo především možné kvalifikované využití výpočetní techniky v následných odborných předmětech, případně aby další navazující odborné předměty mohly rozvíjet počítačově specializované znalosti.
Náplň kurzu splňuje, a v některých oblastech i překračuje požadavky pro mezinárodní testování počítačové gramotnosti – ECDL (European Computer Driving Licence).

Kmenová literatura

1Musciano, Ch., Kennedy, B.:HTML a XHTML - kompletní průvodce. Praha, Computer Press 2000. 633 s. - ISBN 80-7226-407-9
2Voříšek, J. Strategické řízení informačního systému a systémové integrace. Praha: Management Press, 1999. 323 s. ISBN 80-85943-40-9
3Sobota, B., Milián, J. Grafické formáty. České Budějovice: Kopp, 1996. 157 s. ISBN 80-85828-58-8
4Milková, E. Algoritmy - typové konstrukce a příklady. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 109 s. ISBN 80-7041-998-9
5Groff, J.R., Weinberg, P.N. Understanding UNIX. Indiana: Que, 1988. 234 p. ISBN 0-88022-343-X
6Břehovský, P. Praktický úvod do TCP/IP. České Budějovice: Kopp, 1994. 107 s. ISBN 80-85828-18-9
7Minasi, M. PC - velký průvodce hardwarem. Praha: Grada, 1996. 978 s. ISBN 80-7169-178-X

Doporučená Literatura

1VANĚK, J., ŠTĚPÁNOVÁ, J., JABLONSKÁ, E.,ŠILEROVÁ, E., NEZDAROVÁ, L. Informační technologie – vybrané kapitoly. ČZU PEF, CREDIT Praha, 2004, 160 s., ISBN 80-213-11
2VANĚK, J., ŠTĚPÁNOVÁ, J., HALBICH, Č, JABLONSKÁ, E. Databázové a síťové technologie. ČZU PEF ve vydavatelství CREDIT Praha, 2000, 146 s., ISBN 80-213-0576-2
3JABLONSKÁ, E., KOŽÍŠEK, L. Informační technologie I – cvičení. ČZU PEF ve vydavatelství CREDIT Praha, 2003, ISBN
4Žid, N. a kol. Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. 391 s. ISBN 80-85943-58-1