EEE31E

Prognostické metody

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Ekonometrie
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit absolventy znalostmi běžných prognostických metod, jejichž uplatnění je nezbytným předpokladem perspektivní odvětvové strategie jak na národohospodářské, tak i podnikové úrovni. Kvalifikované využívání prognostických metod je podmínkou úspěšného ekonomického rozhodování. Vybraná témata budou vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Darnell, Adrian C., Evans, L.:The Limits of Econometrics, Edward Elgar Publishing Limited, Hants, England 1994, ISBN 1-85278-517-9
2Gilchrist, W.: Statistical Forecasting, Wiley London 1996
3Gujarati, Damodar N.:Esentials of Econometrics, McGraw-Hill, Inc., USA 1992, ISBN 0-07-025194-0
4Greene, William H.: Econometric Analysis, Pearson Education, Inc., New Jersey 2003, ISBN 0-13-110849-2
5Charemza, Wojciech W., Deadman, Derek F.: New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar Publishing Limited, Hants, England 1993, ISBN 1 85278 846 1
6Labys, W.C.: Modelling and Forecasting Primary Commodity Prices, Ashgate, 2006

Doporučená Literatura

1Granger, C.W.J.: Forecasting in Business and Economics, Academic Press, 2nd edition, 1989
2Komárek, V.: Prognóza a program, Academica 1990
3Montgomery, D.C. et al.: Forecasting & Time Series Analysis, McGraw-Hill, Inc., 2nd edition, 1990
4Tvrdoň ,J.: Ekonometrie, ČZU Praha 2000
5Tvrdoň, J., Peterová, J., Hálová P.: Cvičení z ekonometrie 1998