EEEN1E

Ekonomika podniků s německou terminologií

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:German, level 4
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodně akceptovaných přístupů k podnikové ekonomice. Orientace na odbornou terminologii a znalost německého pojetí podnikové ekonomiky si klade za cíl profesionální připravenost studentů pro uplatnění se v praxi i ve vědecké sféře v německy mluvících oblastech.

Kmenová literatura

11.Leiber F. - Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre, Parey 1984
22.Steinhauser - Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, Ulmer Verlag Stuttgart 19
33.Mugler J. - Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer Verlag Wien 1993
44.Luger A., - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Band 1,2, Carl Hanser Verlag, München 1991
55.Reisch E. - Betriebs- und Marktlehre, Ulmer Verlag, Stuttgart 1984
66.Däumler, K. – Kostenrechnung 1, Verlag Neue Wirtschafts – Briefe, Herne/Berlin, 198
77.Brandes, Odening - Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaft, Ulmer Verlag, Stuttgart 1992

Doporučená Literatura

11.Tomšík, K.: Landwirtschaftliche Betriebslehre II, ČZU Praha, 2002
22.Tomšík, K.: Landwirtschaftliche Betriebslehre I, ČZU Praha, 2001
33.Rosochatecká E.: Ekonomika podniků I. ČZU Praha 2000