neplatí

Informační inženýrství

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Teorie ICT, Projektovani IS
Popis, cíl a formy výuky:Naučit se používat prostředky a pochopit teoretický základ v praxi používaných technik analýzy, návrhu a v neposlední řadě i programové implementace informačních systémů využívajících různou měrou přínosy objektově orientovaného paradigmatu (OOP). Při cvičení bude využíván systém VisualWorks v kombinaci s dostupnými CASE systémy a databázovými systémy na ČZU. Je kladen důraz na aplikační využití přednášených postupů z pohledu procesů ICT a jejich řízení. Koncepce cvičení umožňuje individuální přístup při praktickém osvojování přednášené problematiky a při řešení semestrálních projektů.

Na přednáškách budou vyloženy základní pojmy a vzájemné vztahy mezi nimi. Budou naznačeny aplikace obecných konceptů v praxi.
V cvičeních a seminářích bude teorie z přednášek procvičována na konkrétních příkladech a na konkrétních softwarových nástrojích. Součástí bude samostatně zpracovaný semestrální projekt, který bude obhajován na konci semestru.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura