ENE26E

General Economics - International Economics

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:The goal of the subject is extending of economic theories education. It means the students will get knowledge about next parts of economic theory and about functioning of international economy. They got in Microeconomics and Macroeconomics basic knowledge about functioning of market economy and governmental policies. International Economics continues in this stream. Undergraduates will gain deeper knowledge about economic models in international trade and about next problems of international economic relations between two countries, about impacts of tariff and other trade policies tools, about impacts of fiscal and monetary policies in open economy and about exchange rates functioning.
The exam consists of written part (done through the test which addresses theoretical knowledge of a student) and of oral part which also consists of ability to transfer the theoretical knowledge into practical measures.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura