EEE38E

Systém daní PaA,INFO

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:znalost základů ekonomiky a účetnictví
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se systémem platných daní a jeho praktickou aplikací v tržní ekonomice, především v podnikatelské činnosti. Prodiskutování konkrétních příkladů, zabezpečení orientace v platných daňových zákonech pro běžnou potřebu v podnikatelské sféře.Vybraná témata budou zpracována s využití PC učeben.

Kmenová literatura

1Daňové zákony od roku 1992 - 2006
2Kubátová E.: Daňové teorie a politika,VŠE 1994
3Skála M., Kunešová- Skálová: Nejčastější účetní a daňové chyby, Codex Bohemia, 1997
4Trnka P.: Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 1998. Management Press, 1998
5Vančurová A. a kol.: Daňový systém, Vox, 1997
6Fiala J.: Rady daňového poradce, Mirago, 1996
7Finanční zpravodaj

Doporučená Literatura

1Daňové zákony
2Kubátová E.: Daňové teorie a politika,VŠE 1994
3Skála M., Kunešová- Skálová: Nejčastější účetní a daňové chyby, Codex Bohemia, 1997
4Trnka P.: Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 1998. Management Press, 1998
5Vančurová A. a kol.: Daňový systém, Vox, 1997
6Fiala J.: Rady daňového poradce, Mirago, 1996
7Finanční zpravodaj