ENE35E

Fundamentals of Economics II.

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematika
Popis, cíl a formy výuky:The course will introduce student to basic concepts and methods of macroeconomics. After taking this course, student will be able to describe and analyze issues such as unemployment, inflation and economic growth in closed and open economy by applying tools of modern macroeconomics.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura