ENE38E

Financial Economics

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:mikroekonomie, makroekonomie, management, statistika
Popis, cíl a formy výuky:The course provides students with a conceptual understanding of the financial decision making of the firm operating in the market environment under different economic conditions.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura